Der er nu 52 Skorstensfejermestre der benytter FejerPro

14. January 2020 af Kim

Vi har for tiden travlt med at planlægge overflytninger fra det gamle system til FejerPro.

Hvis du gerne vil have prioritet eller har specielle ønsker omkring tidpunkt for overflytning, er du meget velkommen til at kontakte Kim på 27 47 46 08.